vkmmachinery | Máy Phay CNC, Máy Tiện CNC, Máy Tiện Vạn Năng, Máy Mài vkmmachinery | Máy Phay CNC, Máy Tiện CNC, Máy Tiện Vạn Năng, Máy Mài

Xe Vận Chuyển Nạp Điện

Còn hàng

Liên hệ

   Thiết bị này được sử dụng để tải sản phẩm và giá kê.

   Tất cả hoạt động, sự nạp tải, sự dỡ hàng và chạy PPC có thể được vận hành bằng tay hoặc tự động.

 

  • Đặc điểm

   Có thể vận chuyển sản phẩm bằng tay hoặc tự động bằng cách gắn cảm biến tại các vị trí cần thiết.

   Có thể phục hồi được từ tình trạng khẩn cấp của động cơ điều khiển phanh.

 

  • Thông số kỹ thuật cơ bản

Động cơ lái xe (có phanh)

Driving motor(Brake)

1HP 1/60(Brake) – 0.75 Kw

Động cơ di chuyển (Có phanh)

Traveling Motor (Brake)

1HP 1/60(BreaK) – 0.75 Kw

Unit Bearing

Gối đỡ

 

Chain Guide

Xích dẫn hướng