vkmmachinery | Máy Phay CNC, Máy Tiện CNC, Máy Tiện Vạn Năng, Máy Mài vkmmachinery | Máy Phay CNC, Máy Tiện CNC, Máy Tiện Vạn Năng, Máy Mài
  1. Bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị
  2. Sửa chữa máy công cụ
  3. Sửa chữa và nâng cấp máy CNC
  4. Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành, thực hiện dịch vụ AS thông qua hợp đồng
  5. Chế tạo và cung cấp các phụ tùng thay thế
  6. Thực hiện đại tu máy công cụ theo yêu cầu khách hàng
  7. Hướng dẫn vận hành, setup máy
  8. Cung cấp phần mềm bù sai số gia công có bản quyền trong các Máy phay CNC sử dụng hệ điều khiển Fanuc