vkmmachinery | Máy Phay CNC, Máy Tiện CNC, Máy Tiện Vạn Năng, Máy Mài vkmmachinery | Máy Phay CNC, Máy Tiện CNC, Máy Tiện Vạn Năng, Máy Mài

1. Đối với máy đã qua sử dụng: 03 tháng kể từ ngày giao hàng.
2. Đối với máy mới: 12 tháng hoặc theo qui định của nhà sản xuất.
3. Điều kiện bảo hành: VKM sẽ tiến hành sửa chữa, thay thế, hiệu chỉnh miễn phí bất kỳ bộ phận nào bị hỏng hóc, khuyết tật của máy móc (trong điều kiện sử dụng bình thường) thuộc trách nhiệm bảo hành của VKM cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hành. Công ty VKM sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành cho những lỗi do người sử dụng gây ra.